O nas

PROJEKTANT to pracownia projektowa założona w 1993roku przed dwie architektki Ewę Katarasińską i Annę Nowak. Obecnie nasze siły projektowe zasilane są również przez drugie pokolenie architektów.

Siedziba biura mieści się w Piotrkowie Trybunalskim, ale usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Zajmujemy się szeroko rozumianym projektowaniem kubaturowym i urbanistycznym.

Wieloletnie doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie warsztatu pozwalają nam świadczyć usługi projektowe na najwyższym poziomie.

Dysponujemy zgranym, współpracującym od wielu lat zespołem doświadczonych projektantów wszystkich branż, dzięki czemu projektem zajmujemy się kompleksowo.

Wybrane Projekty
zobacz wszystkie PROEJKTY
NASZA OFERTA

PROJEKTY
KUBATUROWE

Realizujemy projekty zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, projektujemy obiekty przemysłowe, magazynowe ( w tym wielkokubaturowe ), obiekty usługowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty gospodarcze.

Pracujemy również przy nieruchomościach zabytkowych lub znajdujących się w strefach zabytkowych.

Oferujemy projekty pełnobranżowe. Współpracujemy z zespołem doświadczonych projektantów wszystkich branż (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektroenergetyczne).

OBSŁUGA
INWESTYCJI

Oferujemy pełną obsługę inwestycji.

Począwszy od opracowania Studiów Wykonalności inwestycji, analizy Planów Miejscowych oraz indywidualnych uwarunkowań nieruchomości.

Poprzez uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych ( Decyzja o warunkach zabudowy, Pozwolenie wodno-prawne, Decyzja środowiskowa, Warunki techniczne przyłączenia do sieci ) oraz niezbędnych ekspertyz i uzgodnień. Współpracujemy z zaufanymi specjalistami i rzeczoznawcami ( geodeci, geologowie, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych, rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych i BHP, technologowie, kosztorysanci)

Aż po nadzór autorski podczas budowy oraz obsługę spraw formalnych podczas i w związku z zakończeniem budowy.

PROEJKTOWANIE
URBANISTYCZNE

Przygotowujemy plany zagospodarowania terenów, koncepcje urbanistyczne, projektujemy przestrzenie publiczne.

Mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów Decyzji o Warunkach zabudowy na zlecenie gmin powiatu Piotrkowskiego.

RZECZOZNAWSTWO
DO SPRAW SANITARNO-HIGIENICZNYCH I BHP​​ ​
INWESTYCJI

arch. Anna Nowak jest  jednocześnie rzeczoznawcą do spraw sanitarno-higienicznych i BHP

a.nowak@projektantstudio.pl

+48 602 660 399

Architektki

arch. Anna Nowak

a.nowak@projektantstudio.pl
+48 602 660 399

arch. Danuta Katarasińska

d.katarasinska@projektantstudio.pl
+48 609 807 879

arch. Joanna Fogiel

j.fogiel@projektantstudio.pl
+48 608 656 080

arch. Anna Nowak

a.nowak@projektantstudio.pl
+48 602 660 399

arch. Danuta Katarasińska

d.katarasinska@projektantstudio.pl
+48 609 807 879

arch. Joanna Fogiel

j.fogiel@projektantstudio.pl
+48 608 656 080

Napisz
do nas